O stowarzyszeniu

Paralotniarstwo – sport i forma rekreacji polegająca na lataniu przy użyciu paralotni. Paralotnia jest statkiem powietrznym o miękkim płacie nośnym. Wywodzi  się w prostej linii od tzw. spadochronów szybujących, od których odróżnia się dużo większymi możliwościami szybowania i dużo większą sterownością.

Beskid Wyspowy  – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).

Paralotnią startuje się poprzez rozpędzenie ze zbocza górskiego lub za pomocą specjalnej wyciągarki. W zależności od umiejętności pilota oraz warunków pogodowych, paralotnią można wykonywać proste, trwające kilka do kilkunastu minut zloty lub wykorzystywać prądy wznoszące (tzw. kominy) i osiągać znaczne wysokości (w Polsce do 3000 m n.p.m.). Doświadczeni piloci, zdobywaną w ten sposób wysokość wykorzystują do pokonywania długich, nawet kilkuset kilometrowych dystansów lub wykonywania manewrów akrobacyjnych. Paralotnia w stanie złożonym mieści się w plecaku, a jej waga nie przekracza zwykle 25 kg, przez co jest jedynym statkiem powietrznym, który z można z łatwością przenosić samodzielnie. Do uprawiania tego sportu wymagana jest licencja, wydawana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

W 2003 roku, niewielka grupa paralotniarzy latająca w Beskidzie Wyspowym, postanowiła założyć stowarzyszenie, aby wspólnie działać na rzecz paralotniarstwa w tym rejonie. Grupa założycieli liczyła 16 osób, a głównymi inicjatorami zrzeszenia się byli Tadeusz Mistarz oraz Stefan Mistarz. Tak powstało Stowarzyszenie Paralotniarzy Beskidu Wyspowego, z siedzibą w Wiśniowej, które obecnie liczy 65 członków. Początki były trudne i często spotykano się z brakiem zrozumienia dla podejmowanych inicjatyw. Stowarzyszenie rozwijało się jednak szybko, a możliwości latania w tej okolicy były coraz większe. Sport paralotniowy stał się szansą dla promocji obszaru Beskidu Wyspowego. Nawiązano współpracę z władzami UG Wiśniowa, w wyniku której nasza organizacja otrzymała konkretne wparcie z przeznaczonych na ten cel funduszy. Szybujące wysoko kolorowe paralotnie stały się nieodłącznym elementem krajobrazu.

Celami statutowymi stowarzyszenia są rozmaite działania mające na celu propagowanie i rozwijanie paralotniarstwa w rejonie. Podstawowym zadaniem jest opieka nad lokalnymi miejscami do latania. Stowarzyszenie organizuje również zawody sportowe takie jak Puchar Beskidu Wyspowego, który jest częścią Polskiej Ligi Paralotniowej i Zimowy Puchar Beskidu Wyspowego. Piloci latający przelotowo mogą także rywalizować w ramach całorocznych zawodów przelotowych, rozgrywanych na platformie XCPortal. Jest to najbardziej prężna klasyfikacja spośród wszystkich klasyfikacji lokalnych, rozgrywanych na polskich platformach przelotowych (w sezonie 2012, loty zgłosiło 66 zawodników). Z roku na rok, loty z lokalnych startowisk są coraz dłuższe. Zostało wykonanych już wiele przelotów o długości ponad 100 km , a w sezonie 2012 Michał Gierlach (członek SPBW ) ustanowił nowy rekord – 218,5 km w przelocie otwartym. Dbamy o promocje naszego sportu poprzez organizowanie pikników paralotniowych - Piknik Paralotniowy w Wiśniowej lub prelekcji na temat sportu paralotniowego w lokalnych szkołach. Warto również wspomnieć, że SPBW posiada nowoczesną stację meteo, która pozwala na zdalne sprawdzanie warunków atmosferycznych.

Zamierzamy dalej promować sport paralotniowy i przyczynić się do dalszej promocji obszaru Beskidu Wyspowego, zarówno wśród pilotów paralotniowych jak i zwykłych turystów. Sportowe i estetyczne walory paralotniarstwa docenia coraz więcej ludzi. Warto również zaznaczyć, że paralotniarstwo jako sport łączący wysiłek fizyczny z wykorzystaniem sił natury, jest sportem w pełni ekologicznym i znakomicie wpisującym się w majestatyczny i spokojny nastrój gór. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu członków SPBW, niezależnych pilotów którzy nas wspierają, władz UG Wiśniowa, miejscowych mieszkańców i przedsiębiorców, Stowarzyszenie Paralotniarzy Beskidu Wyspowego stało się jednym z najlepiej funkcjonujących stowarzyszeń paralotniowych w Polsce, a sam Beskid Wyspowy jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do uprawiania paralotniarstwa w naszym kraju. Pragniemy podziękować wyżej wymienionym i zaprosić wszystkich do współpracy i wspólnego latania.

Zarząd SPBW

Copyright SPBW. Wszelkie prawa zastrzeżone.