Zawody

Zawody paralotniowe w Beskidzie Wyspowym.

Paralotniarstwo jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sportów lotniczych na świecie. Jak w każdym sporcie również tutaj istnieje potrzeba bezpośredniej rywalizacji i porównania swoich umiejętności. Stowarzyszenie Paralotniarzy Beskidu Wyspowego już od 3 lat organizuje przelotowe zawody pod nazwą Puchar Beskidu Wyspowego, które są jednocześnie jedną z eliminacji Polskiej Ligi Paralotniowej. W imprezie do tej pory brało udział co roku od 30 do 50 osób. Wykorzystując startowiska znajdujące się pod naszą opieką rozgrywane są konkurencje odległościowe lub prędkościowe w zależności od panujących warunków. Głównym celem zawodów nie jest tylko sama rywalizacja, dzięki której oczywiście podnosi się poziom latania w naszych górach, ale przede wszystkim możliwość podpatrzenia jak to robią inni, lepsi od nas piloci. Jest to też doskonała okazja do spotkania się ze znajomymi i dzielenia się własnym doświadczeniem. Co roku na koniec sezonu organizujemy imprezę zakończeniową, podczas której możemy krótko podsumować cały sezon i wręczyć nagrody wszystkim zwycięzcom. Poza w/w zawodami propagujemy latanie przelotowe w naszym rejonie poprzez internetowy Puchar Przelotów Beskidu Wyspowego prowadzony w ramach ogólnopolskiej platformy XCPORTAL (http://www.xcportal.pl). Piloci zgłaszając swoje loty wykonywane ze startowisk znajdujących się w Beskidzie Wyspowym automatycznie biorą udział w PP PBW.

Copyright SPBW. Wszelkie prawa zastrzeżone.