Lubomir - Łysina

Nazwa góry: Lubomir - Łysina
Miejscowość: Lipnik
Dopuszczalny kierunek wiatru:N - E

Deniwelacja: 
300m n.p.m
Kierunek zalecany: 
NE – E
Kierunek możliwy: 
N - E

 

 

Copyright SPBW. Wszelkie prawa zastrzeżone.