Lubogoszcz - Szenderówka

Wysokość startowiska: 
750 m.n.p.m.
Deniwelacja: 
250 m
Współrzędne: 
49 41' 45,82" N, 20 04' 21,72"E
Kierunek zalecany: 
S, SSE
Kierunek możliwy: 
SE, SSW, SW
 
 

Copyright SPBW. Wszelkie prawa zastrzeżone.